Aktų, įsakymų, sutarčių ir kitu dokumentų pavyzdžiaiAktai:

- Priėmimo - Perdavimo aktas >>>>>
- Prekių grąžinimo aktas >>>>>
- Trumpalaikio turto nurašymo aktas >>>>>


Įsakymai:

- Įsakymas dėl atskaitingų asmenų paskyrimo >>>>>
- Įsakymas dėl ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją komisijos sudarymo >>>>>
- Įsakymas dėl kasininkės paskyrimo >>>>>
- Įsakymas dėl kasos darbo organizavimo >>>>>
- Įsakymas dėl kasos dokumentų >>>>>
- Įsakymas dėl komisijos trumpalaikiam turtui nurašyti sudarymo >>>>>
- Įsakymas dėl parašų patvirtinimo >>>>>
- Įsakymas dėl PVM sąskaitų faktūrų >>>>>
- Įsakymas dėl reprezentacinio renginio organizavimo >>>>>


Sutartys:

- Akcijų pirkimo - pardavimo sutartis >>>>>
- Autorinė sutartis >>>>>
- Panaudos sutartis >>>>>
- Paskolos sutartis >>>>>
- Patalpų nuomos sutartis >>>>>
- Pirkimo - Pardavimo sutartis >>>>>